Stavební odbor

Zpět

Popis činnosti

Stavební odbor zajišťuje chod stavebního úřadu v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (dále „stavební zákon"), a to ve svém správním obvodu. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Lázně Bělohrad je vymezen územím obcí Choteč, Lázně Bělohrad, Mlázovice, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota.

Dále přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona, zajišťuje pořízení územního a regulačního plánu pro území obce, povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, zajišťuje činnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny a činnosti dle zákona o pozemních komunikacích.

Pracovní pozice

noface

Alena Zahradníková
vedoucí stavebního odboru

+420 493 792 090
+420 734 757 735

stavebni@lazne-belohrad.cz
zahradnikova@lazne-belohrad.cz

 • Vedoucí stavebního odboru
 • Stavební úřad
 • Územní plán
 • Ochrana životního prostředí
 • Ostatní
  • Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby a vedení přehledu pozemků vhodných k náhradní výsadbě

noface

Jana Pajrová
referent stavebního odboru

+420 493 035 144
+420 605 207 779

pajrova@lazne-belohrad.cz


noface

Monika Ulverová
referent stavebního odboru

+420 493 035 143

ulverova@lazne-belohrad.cz

 • Referent stavebního úřadu
 • Stavební úřad
  • Administrativní pracovník stavebního úřadu


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad