Odbor vnitřních věcí

Zpět

Popis činnosti

Zajišťuje výkon agend státní správy, samosprávných agend a má na starosti oblasti týkající se chodu všech odborů.

Pracovní pozice

Jitka Břeská

Jitka Břeská, DiS.
vedoucí odboru vnitřních věcí

+420 493 034 790
+420 739 443 054

breska@lazne-belohrad.cz


noface

Simona Černá
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 793 190
+420 605 207 952

cerna@lazne-belohrad.cz

 • Matrika
  • dokumenty a formuláře
  • vidimace, legalizace (ověřování opisů + podpisů)
  • uzavírání sňatků, svatební obřady
  • úmrtí (vydávání úmrtních listů)
  • vydávání opisů matričních dokladů (RL, OL, ÚL)
  • změna jména, změna příjmení
  • určení otcovství
 • Evidence obyvatel
  • dokumenty a formuláře
  • změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR, poskytnutí údajů z informačního systému, zápis doručovací adresy
 • CzechPOINT

noface

Bc. Šárka Hlaváčová
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 792 261
+420 734 757 738

hlavacova@lazne-belohrad.cz


noface

Dagmar Blajdová
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 034 195
+420 739 140 727

blajdova@lazne-belohrad.cz


noface

Romana Wagenknechtová
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 035 140
+420 734 757 736

wagenknechtova@lazne-belohrad.cz

 • Zajišťuje administrativní agendu kanceláře starosty a tajemníka
 • Jednání zastupitelstva a rady města
  • správa jednání v aplikaci Jednání a zápisy
  • příprava podkladů pro jednání 
  • pořizuje zápisy o průběhu jednání
 • Úřední deska
 • Inzerce
 • Zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb

noface

Vladimíra Špicarová
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 035 147
+420 604 600 857

spicarova@lazne-belohrad.cz


noface

Helena Krausová
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 035 146
+420 604 600 857

krausova@lazne-belohrad.cz

 •  Účetní, mzdy

noface

Tomáš Hons
referent odboru vnitřních věcí

+420 493 035 142
+420 777 343 664

hons@lazne-belohrad.cz

 • Správa informačních technologií
  • správa hardware a software, správa serverů, komunikačních sítí, webové prezentace města, domén a webhostingů, telekomunikačních služeb, zabezpečovací techniky a kamerového systému, vzdálený dohled, e-government
  • dokumentace, inventarizace
 • Tvorba grafických materiálů
 • Vývoj drobného software
 • Uživatelská a metodická podpora


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad