Veřejný závazek pečovatelské služby

Zpět

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Lázně Bělohrad je zajistit lidem žít, co nejdéle v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb. Pomáháme lidem zapojovat se do běžného života ve společnosti a využívat jejich vlastních schopností a dovedností, aby mohli žít plnohodnotným životem.

Obecné informace

Jedná se o terénní službu poskytovanou lidem trvale žijícím na území města Lázně Bělohrad a v jeho spádových obcích (Brtev, Dolní Javoří, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Dolní Nová Ves, Hřídelec, Lány a Uhlíře) a to v jejich domácnostech. Naším cílem je podpořit Vás v činnostech, které již nejste schopni sami či s podporou rodiny zvládat a napomoci Vám setrvat v přirozeném domácím prostředí, co možná nejdéle. Naše denní kapacita je 45 uživatelů. Pečovatelskou službu je možno využívat v pracovní dny v době od 7:00 do 19:00 hodin na základě písemné smlouvy s pečovatelskou službou.

Kdo může službu využívat

Lidé žijící ve vlastní domácnosti, kteří dosáhli věku 65 let nebo starší 40 let se zdravotním omezením, kteří mají pocit, že již vše nezvládají vlastními silami (vyskytli se v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost), trvale či dlouhodobě žijící v Lázních Bělohradě nebo jeho spádových obcích.
Lidé částečně samostatní, kteří nevyžadují stálou celodenní péči, ale pro důstojný a v maximální možné míře samostatný život v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby.

Komu službu neposkytujeme

Lidem, kteří vyžadují celodenní péči, pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení (domov pro seniory), případně odbornou ošetřovatelskou pomoc.

Cíle pečovatelské služby

  • Umožnit uživatelům setrvat za pomoci poskytované služby co nejdéle v přirozeném domácím prostředí
  • Udržet co nejdéle schopnosti a dovednosti uživatelů
  • Dokázat za pomoci poskytované služby využívat uživatelům běžné dostupné služby
  • Udržet za pomoci poskytované služby uživatelům samostatnost ve svém rozhodování

Poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • úkony fakultativní (nevymezené vyhláškou 505/2006 Sb.)

Základní zásady služby

Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a diskrétní. Zaměstnanci PS dodržují zásady pečovatelské služby obsažené v Etickém kodexu. Průběh služby probíhá dle individuálního plánu každého klienta.

Žádost o poskytování pečovatelské služby

získáte na webových stránkách města, nebo v kanceláři pečovatelské služby, kterou najdete v domě s přidruženou pečovatelskou službou, Prostřední Nová Ves 2, Lázně Bělohrad. Kontaktovat nás můžete i telefonicky - sociální pracovnice Vás po domluvě navštíví ve Vaší domácnosti.

Aktualizováno dne: 1.2.2018
Vypracovala: Bc. Lucie Sedláčková, DiS.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad