Noc kostelů 2018


25.5.2018 | 17:30 | kostel sv. Jakuba a Ondřeje, Červená Třemešná

Kostel sv. Jakuba a OndřejeŘímskokatolická farnost v Lázních Bělohradě si Vás dovoluje pozvat na svou již sedmou Noc kostelů, která se bude v letošním roce konat 25. května 2018 od 17:30 hodin v kostele sv. Jakuba a Ondřeje v Červené Třemešné.

 


Na návštěvníky čeká prostor kostela, jehož dnešní stavební podoba vznikala od konce 14. století až do roku 1862. Nejstarší částí kostela je gotické presbyterium pocházející z konce 14. století. Mladší částí je sakristie, která vznikla společně s lodí a dvěma kamennými portály na konci 15. století. Nejmladší částí je věž, která nahradila starou dřevěnou zvonici v roce 1862. Do její západní stěny se také přemístil jeden ze dvou zmíněných gotických portálů.

Zájemcům, kteří obětují svou energii výstupu na věž, se nabízí kromě výhledu na Hořický chlum a obec Červenou Třemešnou, možnost spatřit jeden z nejstarších zvonů v bělohradské farnosti z roku 1596. O tomto zvonu v roce 1900 napsal tehdejší ředitel c. k. odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích Vilém Dokoupil, že náleží jednak díky svému stáří a jednak díky své umělecké výzdobě mezi nejpamátnější zvony, tehdejšího hořického vikariátu. To byl také důvod, proč z něho v roce 1894 žáci zmiňované školy vytvořili odlitek, určený pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, konanou roku 1895 v Praze. Tento odlitek je do dnešní doby uložen v hořickém muzeu.

V interiéru uvidíte na východní straně lodi pozdně renesanční dřevěnou archu z roku 1612 a na straně západní pod kruchtou, byla v letošním roce instalována soudobá dřevořezba betlému.

Z bohatého připraveného programu si budou moci vybrat jak zájemci o historii, tak příznivci hudby. O své pocity a zážitky se přijde podělit poutník, který se právě vrátil ze své čtrnácté svatojakubské pouti do Compostely.

Ani letos nebude zapomenuto na nejmenší návštěvníky a opět pro ně bude připravena oblíbená výtvarná dílnička.

Jako tradičně je pamatováno i na občerstvení, které naleznete na volném prostranství před kostelem.

Bližší informace získáte z programu: https://www.nockostelu.cz/kostel/6176/

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad