Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
1.1.2020 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Řád veřejného pohřebiště

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 27. listopadu 2019 usnesením č. 21/3/2019/RM usnesla vydat na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j.: KUKHK-40968/RG/2019 ze dne 6. prosince 2019 tento Řád veřejného pohřebiště.

Stáhnout dokument

1.1.2020 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst

Tento ceník byl schválen Radou města Lázně Bělohrad dne 27. listopadu 2019 usnesením číslo 21/5/2019/RM.

Stáhnout dokument

26.2.2014 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Obecné informace k nájmu hrobového místa

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) umožňuje užívání hrobového místa na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem.

Stáhnout dokument

15.6.2011 | formuláře | hřbitovy, hrobová místa

Žádost o koupi hrobového zařízení

Formulář žádosti o koupi hrobového místa. Žádost si vytiskněte a vyplněnou žádost doručte Městskému úřadu v Lázních Bělohradě do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s heslem: prodej hrobového zařízení

Stáhnout dokument

16.12.2010 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Pravidla prodeje opuštěných hrobů a hrobek

Pravidla prodeje opuštěných hrobů a hrobek na pohřebištích provozovaných městem Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad